Особова інформація емітента_02.05.2024р
Особова інформація емітента_02.05.2024р.

Завантажити Особова інформація емітента_02.05.2024р

Протоколи Лiчильної Комiciї_02.05.2024
Протоколи ЛК_02.05.2024р.

Завантажити Протоколи ЛК_02.05.2024р

Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв_02.05.2024
Протокол ЗЗА_02.05.2024р.

Завантажити Протокол ЗЗА_02.05.2024р

Повідомлення про кількість голосів станом на 24.04.2024р.
Повідомлення про кількість голосів станом на 24.04.2024р.

Завантажити Повідомлення про кількість голосів

Повідомлення про кількість голосів станом на 25.03.2024р.
Повідомлення про кількість голосів станом на 25.03.2024р.

Завантажити Повідомлення про кількість голосів

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів 2024p
Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів 2024p.

Завантажити повiдомлення про загальнi збори

18 квітня 2024 р. (з 11-00) (дата початку голосування) – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Особова інформація емітента № 2.
Зміни складу посадових осіб емітента
Обнародовано 26.05.2023

Особова інформація емітента № 1. Обнародовано 26.05.2023р
Завантажити Особова інформація емітента № 2.

Особова інформація емітента № 1.
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Обнародовано 26.05.2023р.

Особова інформація емітента № 1. Обнародовано 26.05.2023р

Завантажити Особова інформація емітента № 1.

Протокол загальних зборів 23.05.2023р.
Завантажити Протокол загальних зборів».

01 грудня 2022р. Наказ «Про зупинення дії окремих положень колективного договору.»
Наказ

01 квітня 2022р. Наказ «Про призупинення дії трудових договорів у зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану»

Наказ

Annual General Meeting 21.04.2016

Annual General Meeting 21.04.2016
Annual General Meeting 26.04.2017

Annual General Meeting 26.04.2017г.
Special Information. Disclosed 27.04.2017

Special Information. Disclosed 27.04.2017
Special Information. Disclosed 27.04.2017

Special Information. Disclosed 27.04.2017
Annual General Meeting 25.04.2018

Annual General Meeting 25.04.2018
Special Information. Disclosed 26.04.2018.

Special Information. Disclosed 26.04.2018г.
Special Information. Disclosed 20.09.2018.

Special Information. Disclosed 20.09.2018.

Annual General Meeting 25.04.2019

Annual General Meeting 25.04.2019
Annual General Meeting 2019

 
 
Special information of the issuer

Special information of the issuer
Special information of the issuer

Annual General Meeting 21.04.2020

Annual General Meeting 21.04.2020.
Download «Annual General Meeting 21.04.2020″.

Number of votes at general meetings 2020

number of votes at general meetings
Download announcement in Word

Special information of the issuer. Disclosed 22.04.2020

Special information of the issuer
Download archive «Special information of the issuer»

Special information of the issuer. Disclosed 23.04.2020

Special information of the issuer
Download archive «Special information of the issuer»

Annual General Meeting 20.04.2021.

Annual General Meeting 20.04.2021.
Download «Annual General Meeting 21.04.2021г».

Download «Annual General Meeting».

Number of votes at general meetings 2021

Number of votes at general meetings 2021
Download «Number of votes at general meetings 2021.»

Special information of the issuer. Disclosed 20.04.2021

Special information of the issuer. Disclosed 20.04.2021
Download «Special information of the issuer»