Історія інституту нерозривно пов’язана з історією СРСР, на зорі розвитку якого зародився Промтранспроект. Становлення колективу довелося на період інтенсивного нарощування промислового потенціалу країни. Зводилися нові і реконструювалися старі промислові об’єкти, освоювалися родовища корисних копалин, вступали в дію шахти і рудники. І скрізь була потрібна стійка транспортний зв’язок із зовнішньою мережею залізних і автомобільних доріг. Необхідно було вирішувати проблему внутрішнього технологічного транспорту з організацією вантажно-розвантажувальних операцій, що було неможливим без участі вчених та інженерів. Це і зумовило створення колективу, який повинен був забезпечити проектно-кошторисною документацією нове будівництво і реконструкцію діючих об’єктів промислового залізничного транспорту, а в першу чергу – об’єктів чорної металургії. З цією метою в 1928 році в Харкові була створена Південна контора Всесоюзного акціонерного товариства «Трансбуд» ВРНГ СРСР – прообраз майбутнього інституту Промтранспроект. До складу контори увійшли два підрозділи: проектний відділ для виконання проектно-вишукувальних робіт та будівельний відділ для виробництва будівельних робіт. Зоною діяльності Південної контори стали Україна, Крим, Північний Кавказ, Закавказзя, південь Азіатської частини СРСР, а основним напрямком – розробка проектів внутризаводского і зовнішнього залізничного транспорту великих металургійних і коксохімічних заводів.
Ключовими моментами подальшого розвитку інституту можна назвати наступні дати:

1932 – відповідно до постанови Ради праці і оборони та колегії Народного комісаріату транспортної промисловості СРСР «Трансбуд» реорганізований у Всесоюзне об’єднання «Союзтрансстрой», до складу якого увійшов трест «Промтранспроект». Південна контора у складі тресту розділилася на дві організації: проектну – Південне відділення тресту «Промтранспроект» і будівельну – «Південтрансбуд»;

1939 – трест «Промтранспроект» переданий в Наркомстрой СРСР, а Південне відділення тресту «Промтранспроект» було перейменовано в Харківське відділення.

1941 – у зв’язку з початком Великої вітчизняної війни та окупацією Харкова німецько-фашистськими загарбниками Харківське відділення «Промтранспроект» евакуювався в м. Новокузнецьк Новосибірської області для виконання проектно-вишукувальних робіт по залізничному транспорту сировинної бази Кузбасу і евакуйованих підприємств;

1943 – «Промтранспроект» повернувся до Харкова і відновив свою діяльність з відновлення транспорту Харкова, Донбасу, Закарпаття та інших регіонів;

1947 – Харківське відділення «Промтранспроект» у складі однойменного тресту перейшло на самостійний баланс;

1951 – Харківське відділення «Промтранспроект» перейменовано в Харківське відділення Державного проектного інституту з проектування промислового транспорту «Промтранспроект»;

1963 – наказом Держбуду СРСР ДПІ «Промтранспроект» був реорганізований у Всесоюзний проектний і науково-дослідний інститут промислового транспорту «ПромтрансНИИпроект» Держбуду СРСР, куди увійшло і Харківське відділення «ПромтрансНИИпроект»;

1980 – відділення перетворено в Державний проектний інститут «Харківський Промтранспроект» об’єднання «СоюзпромтрансНІІпроект» з безпосереднім підпорядкуванням Держбуду СРСР;

1990 – наказом Держбуду СРСР припинено діяльність «Харківського ПРОМТРАНСПРОЕКТ» як державного інституту і він перетворений в орендне підприємство. А з жовтня 1991 орендне підприємство «Інститут Харківський Промтранспроект» передано в підпорядкування Держбуду України.

1994 – на базі орендного підприємства створено закрите акціонерне товариство «Інститут Харківський Промтранспроект».

2011 – перейменування інституту в Приватне акціонерне товариство «Інститут Харківський Промтранспроект».

Перелік побудованих за проектами інституту об’єктів за його історію настільки великий, що він насилу вмістився б в багатосторінковому томі. За цим проектам виконано будівництво споруд транспорту найбільших металургійних заводів, підприємств машинобудівної промисловості, коксохімічних заводів, гірничо-збагачувальних комбінатів, об’єктів хімічного комплексу та інших галузей народного господарства України і більшості республік колишнього Радянського Союзу.

Великий обсяг робіт виконано з проектування безперервних видів транспорту (конвеєрний, канатно-підвісний), механізації вантажно-розвантажувальних робіт, а також з розробки типових проектів службово-технічних будівель промислового транспорту, механізованих складів, тепловозо-вагонних депо, екіпірувальних пунктів та ін.

Розширюється географія діяльності інституту і за рахунок виходу на ринки країн далекого зарубіжжя.

Сьогодні Приватне АТ «Інститут Харківський Промтранспроект» сміливо дивиться в майбутнє і готовий вирішувати найскладніші інженерні завдання для забезпечення об’єктів будівництва проектної продукцією високого класу.

                                                                                                                   ГЕОГРАФІЯ РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ

Георграфия объектов